Mall för mentorskap och förespråkare

10

frågor

2 min

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

En bra mentor kan forma en persons hela karriär. Mentorer och förespråkare är speciellt viktigt för människor från underrepresenterade grupper (kvinnor, etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning, LGBTQ-grupper osv.) som möter unika utmaningar utöver de dagliga hindren på arbetsplatsen.

Känner dina medarbetare att det finns mentorer tillgängliga för dem? Skulle de vilja ha en mentor? Skulle de själva vilja vara mentorer? Med den här enkäten kan du bedöma behovet hos dina medarbetare och bestämma om och när du ska satsa på ett nytt mentorprogram.

Du kan också överväga att para ihop sponsorer med personer from deras underrepresenterade grupp om det är något som dina medarbetare är intresserade av. Tips: detta är ett mycket bra sätt att stödja medarbetare och visa dem att de har en framtid inom din organisation.

Ta reda på

  • om medarbetarna redan har mentorer i eller utanför företaget
  • om det finns ett behov av mentorskap inom underrepresenterade grupper
  • vilka grupper det redan finns i ditt företag
  • om det finns möjligheter till nya mentorprogram.

Mångfald och acceptans handlar inte bara om antal anställda – det handlar också om att skapa strukturer som stödjer medarbetare från olika bakgrunder och ger dem möjligheter. Mentorskap och förespråkare är ett effektivt sätt att göra det.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet