Beräkna felmarginalen

Vad är felmarginal och vad betyder det för dina enkätdata?

Kommer dina enkätresultat någonsin att perfekt matcha den grupp du undersöker? Antagligen inte.

Men du kan få en bra uppfattning om hur nära du ligger genom att använda en felmarginalskalkylator. Det är ett smidigt verktyg som kan berätta om det antal personer som har deltagit i din enkät är tillräckligt stort för att du ska kunna lita på datan du samlat in.

Vad är felmarginal i en enkät?

Felmarginal, som också kallas konfidensintervall, talar om i vilken utsträckning du kan förvänta dig att dina enkätresultat speglar åsikterna bland den allmänna befolkningen. Kom ihåg att enkätundersökningar är en balansakt, där man använder en liten grupp (dina svarande) som representanter för en mycket större grupp (målmarknaden eller hela befolkningen).

Man kan se felmarginal som ett sätt att mäta hur effektiv en enkät är. Ju mindre felmarginal, desto mer kan du lita p¨å resultaten. Ju större felmarginalen är, desto längre kan resultaten hamna från den totala populationens åsikter.

Som namnet antyder är felmarginalen ett antal värden över och under de verkliga resultaten av en enkät. Till exempel betyder 60 % "ja"-svar med en felmarginal på 5 % att mellan 55 % och 65 % av den allmänna populationen tror att svaret är "ja".Vi tittar närmare på formeln för felmarginal med ett exempel.

Att beräkna felmarginal i en enkät

Föreställ dig att du försöker välja mellan Namn A och Namn B på en ny produkt, och din målmarknad består av 400 000 potentiella kunder. Detta är din totala population.

Du bestämmer dig för att utföra en enkät bland 600 av de potentiella kunderna. Detta är din provgruppsstorlek.

När du får resultaten har 60 % av de svarande sagt att de föredrar Namn A. Du måste ange en konfidensnivå i felmarginalskalkylatorn.

Denna siffra uttrycker hur säker du är på att provgruppen korrekt speglar den totala populationens attityder. Forskare brukar använda 90 %, 95 % eller 99 %. (Men blanda inte ihop konfidensnivå med konfidensintervall, som helt enkelt är en synonym till felmarginal.)

Prova att föra in siffrorna från det här exemplet i felmarginalskalkylatorn här ovanför. Kalkylatorn ger dig en felmarginal på 4 %.

Kom ihåg att 60 % av dina svarande valde Namn A. Denna felmarginal betyder att du nu vet att 56 % till 64 % av den totala populationen –din målmarknad – med 95 % sannolikhet föredrar Namn A på din produkt.Vi får 56 och 64 genom att lägga till och dra ifrån felmarginalen från provgruppens svar.

Hur provsgruppsstorlek påverkar felmarginalen

Som sagt hjälper felmarginalen till att förstå om provgruppsstorleken i din enkät är lämplig.

Om felmarginalen verkar för stor bör du öka provgruppsstorleken så att attityderna bland de som deltar i enkäten stämmer bättre överens med den totala populationens attityder.

Det innebär att du måste skicka enkäten till fler personer.

Felmarginalskalkylatorn kan hjälpa dig avgöra hur många personer som behöver fylla i din enkät.

SurveyMonkey Audience gör det enkelt att skicka din enkät till större grupper. Välj vilka demografiska egenskaper du vill ha med, och skicka enkäten till lämpliga personer. Vi har miljontals kvalificerade svarande som står redo att fylla i din enkät.

5 steg för att öka pålitligheten i dina data

Nu när du vet hur felmarginalen beräknas och hur den påverkar dina resultat kan vi gå igenom stegen du behöver följa för att använda dessa koncept när du utformar din enkät.

Du kan också läsa en mer ingående förklaring i den här artikeln: Så här gör du en uppskattning av din population.

Steg 1: Definiera din totala population
Detta är det hela antalet personer du vill undersöka med din enkät, de 400 000 potentiella kunderna från vårt tidigare exempel.

Steg 2: Bestäm vilken nivå av exakthet du vill satsa på
Du måste bestämma hur stor risk för att dina resultat kommer att skilja sig från hela målmarknadens attityder som du är beredd att ta. Detta innebär att du mäter felmarginalen och konfidensnivån för din provgrupp.

Steg 3: Definiera provgruppsstorleken
Efter att ha vägt konfidensnivån du vill ha mot felmarginalen du kan acceptera är det dags att bestämma hur många svarande du kommer att behöva. Och glöm inte att inte alla som får enkäten kommer att svara: din provgruppsstorlek är antalet slutförda svar du får.

Steg 4: Beräkna din svarsfrekvens

Detta är hur många procent av de som fick din enkät som faktiskt svarade på den. Gör en kvalificerad gissning. Om du undersöker en slumpmässig population är en försiktig uppskattning att cirka 10 % till 15 % kommer att slutföra enkäten. Titta på dina gamla enkäter för att se vilken svarsfrekvens du brukar få.

Steg 5: Du har kommit fram till det totala antalet personer som behöver delta i enkäten
När du känner till procentandelen från Steg 4 vet du också hur många personer du måste skicka enkäten till för att få tillräckligt många slutförda svar.

Som vi kan se är felmarginalen (och alla relaterade begrepp som provgruppsstorlek och konfidensnivå) en viktig del i utformningen av en enkät. När du kan räkna ut den kan du fortsätta med tillförsikt.

Skapa en enkät