Mall för enkäter om genusfrågor på arbetsplatsen

47

frågor

>800

användningstillfällen

8 minuter

att slutföra

Hur bra är er organisation när det gäller jämställdhet? I en pågående studie, som utförs av LeanIn.Org och McKinsey & Company, uppger organisationerna att de jobbar hårt för att stärka kvinnornas ställning. Men studien visar också att kvinnornas faktiska representation på olika nivåer inom organisationerna inte motsvarar ansträngningarna.

Därför har SurveyMonkey och LeanIn.Org tillsammans utvecklat enkäten Genusfrågor på arbetsplatsen för att hjälpa företag att utvärdera genusskillnaderna på arbetsplatsen. Använd den här mallen för att samla in medarbetarnas synpunkter på deras möjligheter till karriärutveckling. Du kan till och med jämföra resultatet med undersökningen Women in the workplace (Kvinnor på arbetsplatsen) för att se hur ni står er jämfört med konkurrenterna.

Enkäten Genusfrågor på arbetsplatsen innehåller frågor om ett stort antal faktorer som har betydelse för effektivitet och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Skicka den här enkäten till medarbetare och fråga dem om de känner sig delaktiga i viktiga beslut på jobbet eller inte. Upplever de att företaget är en meritokrati? Har deras överordnade bidragit aktivt till deras befordran? Och om de har barn, har de gemensamt eller ensamt ansvar för barnen? När ni har svar på de här frågorna kan ni definiera mål om medarbetarengagemang, befordran och mångfald i hela organisationen.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet