Adam Grants startintervjuenkät

13

frågor

7 minuter

att slutföra

Fler än 150

olika sätt att få svar

De bästa cheferna sätter inte nyanställda i arbete direkt i deras nya roller – de tar sig tid att lära känna nya teammedlemmar och arbetar tillsammans med dem för att bidra till att deras arbetsliv känns meningsfullt. Detta börjar med en startintervju. Det är i princip samma sak som en slutintervju, men äger rum när medarbetarna kommer in genom dörren i stället för när de slutar.

Startintervjuer ger chefer insikt i nya medarbetares kompetens, mål, inlärningsstilar och prioriteringar från det ögonblick de kommer in genom dörren. Enligt Adam Grant, organisationspsykolog hos Wharton, kan startintervjuer bidra till mer framgångsrika medarbetare, ökad innovation och större lojalitet.

Vårt team med undersökningsexperter har tagit fram den här mallen i samarbete med Adam Grant för att hjälpa företag i alla storlekar att uppmuntra till ärliga samtal mellan medarbetare och chefer.

Frågorna omfattar sådana som Adam ställer själv när han anställer någon och sådana som dök upp ofta när vi frågade fler än 5 500 anställda vad de skulle vilja att chefen hade frågat när de först anställdes. Du kan använda frågorna som de är eller anpassa dem och lägga till egna.

Startintervjuer kan vara extremt användbara när en ny medarbetare anställs eller en chef får ett nytt ansvarsområde, men du kan också använda den här enkäten som ett kort och automatiskt sätt att stämma av medarbetarnas intressen och hur nöjda de är över tid. Har någon skaffat sig nya färdigheter? Börjat intressera sig för datavetenskap? Finns det några nya tillgänglighetsproblem eller personliga utmaningar att ta itu med?

Skicka den omarbetade mallen eller fråga medarbetarna regelbundet så länge de jobbar hos er så att ni håller koll på förändringar. Läs mer om återkommande enkäter här.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet