Porträttbild av Antoine Andrews

Huvudansvarig för mångfald och social påverkan

Antoine kom till SurveyMonkey 2021 och leder företagets arbete inom mångfald, likabehandling, inkludering och social påverkan. Innan han började hos SurveyMonkey var han huvudansvarig för mångfald, likabehandling och inkludering hos Year Up, en ideell organisation som arbetar för att skapa lika möjligheter för alla genom att se till att unga vuxna får färdigheter, erfarenheter och stöd för att utvecklas optimalt. Hos Year Up arbetade Antoine för att inkludering, antirasism och likabehandling skulle ses som strategiska prioriteringar genom att hålla ledare ansvariga för framsteg både individuellt och kollektivt. Före Year Up hade han betydande ledarskapsroller inom mångfald, likabehandling och inkludering på företag som Gap Inc., Symantec och Nike. I dessa roller var Antoine ansvarig för att utforma en flerårig strategisk färdplan, utveckla riktade handlingsplaner för att förverkliga strategin och säkerställa långsiktiga resultat över tid. Han har stor erfarenhet av talangutveckling, ledarskapscoachning, kulturellt lärande och samtal kring social påverkan och mångfald. Antoine kommer från Newark, New Jersey och har examen från Rutgers-Newark.

Porträttbild av Lora Blum

Chefsjurist

Lora kom till SurveyMonkey i januari 2017 och leder företagets grupper och satsningar inom juridik, kapital och regelefterlevnad. Innan hon började hos SurveyMonkey arbetade Lora som chef för företagsjuridik på LinkedIn Corporation, där hon skötte företagsvärdepapper, förvaltning, fusioner och förvärv samt internationella dotterbolagsärenden åt juridikavdelningen. Hon ledde de interna grupperna under företagets börsnotering, efterföljande finansiering genom lån och nyemission, alla fusioner och förvärv samt företagets försäljning till Microsoft Corporation 2016 för 26,2 miljarder dollar. Innan hon kom till LinkedIn 2010 arbetade Lora i sitt privata företag i över 10 år, då hon bland annat var kapitalmarknadspartner hos Jones Day och aktieägare hos Heller Ehrman. Lora har en juristexamen från UCLA och en kandidatexamen från University of California, Berkeley.

Samantha Bufton

Chef för enkäter

Samantha är chef för vår enkätverksamhet. Hon hjälper SurveyMonkeys kunder att utnyttja feedback för att lösa affärsutmaningar och förstärker vår ledande ställning i en kategori som vi har definierat och lett i mer än 20 år. Hon började hos SurveyMonkey som produktledare 2013 med uppdraget att utforma SurveyMonkeys Enterprise-erbjudande. Samantha har 15 års erfarenhet inom produkthantering på teknikföretag, bland annat Facebook, Intuit, FanSnap och Yahoo!, där hon satte ihop och ledde team som skapade innovativa konsument- och företagsprodukter. Hon har också arbetat i företagsutvecklingsteamet hos Autodesk med ansvar för integrering vid sammanslagningar och förvärv samt strategisatsningar. Hon har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Hertfordshire och en MBA-examen från University of Oxford.

Linda Campbell

Försäljningsdirektör

Linda är försäljningsdirektör hos SurveyMonkey, där hon leder det globala säljteamet för enkäter. Innan hon började hos SurveyMonkey i mars 2018 arbetade Linda i två år hos Adobe, där hon ledde det globala marknadsarbetet för Creative Cloud-försäljning till både konsumenter och små-/medelstora företag. Innan dess tillbringade hon 14 år på eBay och hade många ledande befattningar inom marknadsföring, försäljning, drift och ekonomi. Hon har också arbetat som chef inom olika områden och regioner i både USA och Storbritannien. Hon började sin karriär hos PricewaterhouseCoopers och arbetade på kontoren i Vancouver och London. Hon har en MBA-examen från Stanford Graduate School of Business, är auktoriserad revisor (CPA, Kanada) och har en kandidatexamen med fokus på marknadsföring från University of British Columbia.

Porträttbild av Rebecca Cantieri

Personalchef

Becky började på SurveyMonkey i september 2011 och leder företagets personalteam. Innan dess tillbringade hon över 11 år hos Yahoo! i olika personalresursroller. I sin sista befattning hos Yahoo! arbetade hon som personalresurspartner för annonseringsgruppen och sök- och marknadsplatsorganisationerna. Dessutom verkade hon som personalresurspartner till marknadsföringschefen och försäljnings-/marknadsföringsorganisationerna, tillbringade 4 år med fusioner och förvärv samt innehade flera funktioner för förvärv av nya talanger. Före Yahoo! arbetade Becky på Nordstrom i 8 år med försäljning, kundservice och personalresursverksamhet. Becky har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från San Diego State University och en MBA-examen från San Francisco State University.

Priyanka-Carr-ledarskap

Chef för marknadsundersökningar

Priyanka (Pri) Carr kom till SurveyMonkey i november 2014. Pri är chef för marknadsundersökningar och fokuserar på att skapa ledande program och leverera högkvalitativa data, så att företag kan få svar på sina viktigaste frågor snabbt, smidigt och med stor exakthet. Hon är också sponsor för SurveyMonkeys arbete med mångfald och inkludering. Hon var tidigare chef för företagets avdelning för strategi, företagsutveckling och partnerskap, som hanterar strategier för företaget och dess affärsenheter, fusioner och förvärv, intäktsgenerering och prissättning, verksamhetsdrift och strategiska partnerskap. Innan Pri kom till SurveyMonkey ledde hon olika team hos Bain & Company inom teknik, media, telekommunikation och riskkapital med fokus på att leverera kundvärde, förbättra driftseffektiviteten och hitta oorganiska tillväxtmöjligheter för teknikföretag. Pri är utbildad forskare med doktorsexamen i psykologisk vetenskap från Stanford University och har skrivit flera publikationer om motivation, beslutsfattande och mellanmänsklig dynamik.

Porträttbild av Jon Cohen

Forskningschef

Jon började på SurveyMonkey i januari 2014. Han för med sig mångåriga expertkunskaper om forskning och data till företagets produktportfölj samt en strategisk riktning för framtida innovationer. Tidigare var han forskningschef på Pew Research Center. Han har också arbetat som chef och redaktör för opinionsundersökningar på Washington Post, där han ansvarade för enkätverksamheten under två presidentvalskampanjer och fyra kongresscykler samt flera valperioder för guvernörer och borgmästare. Innan dess var han enkätexpert på ABC News och Public Policy Institute of California. Han är aktiv medlem i American Association for Public Opinion Research (AAPOR). Han har tidigare suttit i AAPOR:s styrelsegrupp och har varit ordförande i föreningens Stilla Havs-enhet, Pacific Chapter (PAPOR). Jon har en masterexamen i statsvetenskap från University of California i Berkeley och en kandidatexamen i historia från Johns Hopkins University.

Porträttbild av Robin Ducot

Teknikchef

Robin började hos SurveyMonkey i oktober 2017. Hon ansvarar för företagets ingenjörer och samarbetar nära med produkt-, design- och datateamen för att definiera vår tekniska produktvision. Robin har tidigare arbetat fem år som ansvarig för produktingenjörerna hos DocuSign, där hon förvandlade ingenjörsteamet till en snabbrörlig och effektiv organisation med hjälp av Scaled Agile Framework, flyttade produkten till en flerproduktplattform med en tjänsteinriktad arkitektur och ledde organisationens övergång till en leveransmodell med kontinuerlig integrering. Innan dess var hon ingenjörschef hos Eventbrite med ansvar för deras plattform och för att bygga upp en komplett ingenjörsavdelning med extremt hög standard. Robin har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Massachusetts i Boston.

Porträttbild av Kenneth Ewell

Kundchef

Ken började hos SurveyMonkey 2020. Han leder företagets program inom kundverksamhet, kundrelationer, professionella tjänster och användarupplevelse (CX) och utnyttjar sina 20 års erfarenhet av olika ledarroller hos några av USA:s största och mest välkända företag, bland annat IBM och AT&T. Han har tidigare varit vice vd för kundrelationer och analyslösningar på Neustar, en ledare inom lösningar för marknadsanalys och kundidentitetshantering. Innan dess var han chef för globala professionella tjänster hos Aspect Software, där han hade ansvar för allt som rörde processer, medarbetare, utförande och kunskapshantering inom området. Under hans tid hos företaget utsågs Aspect 2016 av SPI Research som ett av de allra bästa inom sitt område baserat på prestationer och förbättring i förhållande till nyckelmått för branschen. Ken har en MBA-examen från J.L. Kellogg School of Management vid Northwestern University och en kandidatexamen i datavetenskap från Hampton University.

Porträttbild av Tom Hale

Operativ chef

Tom började på SurveyMonkey i juli 2016 och ansvarar för teknik, infrastruktur, SurveyMonkey-produkten, produktmarknadsföring, användarupplevelse och tillväxt, inklusive internationell expansion. Innan han började på SurveyMonkey arbetade han på HomeAway i sex år, först som produktchef och därefter som operativ chef. Han ledde företaget när det introducerades på börsen och förvärvades av Expedia. Tom arbetade också som produktchef hos Linden Lab, där han omvandlade konsumentupplevelsen för Second Life. Dessförinnan arbetade han i tio år på Macromedia och Adobe i olika verkställande roller inom allmän förvaltning, produkthantering och marknadsföring. Tom sitter i styrelsen för Cars.com och har en kandidatexamen från Harvard University.

Porträttbild av Eric Johnson

IT-chef

Eric kom till SurveyMonkey i juli 2019 och ansvarar för företagets vision och planer inom IT och arbetar med bland annat säkerhet, datainfrastruktur, BI och företagsverktyg som ger verksamheten skalfördelar och ökar effektiviteten. Han har tidigare varit IT-chef och direktör hos både DocuSign och Talend. Innan dess arbetade Eric nästan 13 år hos Informatica med deras vision och strategi för global support och leverans, och han byggde upp den support som behövdes för företagets migrering till en SaaS-plattform. Han har en kandidatexamen i industriell ekonomi från California Polytechnic State University i San Luis Obispo. Eric sitter i styrelsen för Larkin Street Youth Services.

Porträttbild av Zander Lurie

Vd

Zander är SurveyMonkeys VD och sitter i styrelsen sedan 2009. Tidigare var Zander underhållningschef hos GoPro och har suttit i företagets styrelse sedan 2016. Innan han kom till GoPro var Zander chef för strategisk utveckling på CBS Corporation, där han hamnade efter företagets köp av CNET Networks där han arbetade som ekonomichef och ansvarig för företagsutveckling. Zander började sin karriär hos investmentbankgruppen JPMorgan, där han ledde kapitaltransaktioner och fusioner och förvärv inom internetsektorn. Han har en juridikexamen och en MBA-examen från Emory University och en kandidatexamen i statsvetenskap från University of Washington. Zander är en av grundarna av välgörenhetsorganisationen CoachArt i Kalifornien, som hjälper barn med kroniska sjukdomar och deras syskon.

Porträttbild av John Schoenstein

Försäljningschef

John började hos SurveyMonkey i september 2017 och ansvarar för företagets globala försäljningsorganisation. Dessförinnan arbetade han två år hos Adobe, där han ansvarade för den digitala medieförsäljningen i alla kundsegment – gentemot konsumenter såväl som företag i alla storlekar. Innan dess ansvarade han för global försäljning och företagsutveckling på Amazon Marketplace och tillbringade tio år hos Oracle i Santiago, Chile som chef för programförsäljning och professionella tjänster för Latinamerika. John har också varit medlem i Oracle LATAM:s verkställande kommitté. Han har en kandidatexamen i engelska och historia från Notre Dame de Namur University.

Porträttbild av Craig Shull

Chef för kundupplevelser

Craig kom till i SurveyMonkey 2019 via förvärvet av GetFeedback, där han var VD. Han var tidigare operativ chef hos Campaign Monitor och direktör för prissättning och drift hos Salesforce. Craig har en kandidatexamen i maskinteknik från Massachusetts Institute of Technology och en magisterexamen i Business and supply chain management från Stanford Graduate School of Business.

Porträttbild av Leela Srinivasan

Marknadsföringschef

Leela började på SurveyMonkey i april 2018 och ansvarar för allt som rör marknadsföring, bland annat varumärkesstrategi, tillväxtmarknadsföring, produktmarknadsföring och kommunikation. Tidigare var hon marknadsföringschef hos Lever, där hon ansvarade för allt som hade med marknadsföring att göra och samarbetade med personalteamet i olika varumärkessatsningar. Innan dess var Leela chef för marknadsföring hos OpenTable, där hon byggde upp produktmarknadsföringen från scratch och lade grunden för deras team för B2B-marknadsföring. Dessutom var Leela marknadsföringschef hos LinkedIn för deras Talent Solutions-verksamhet, där hon var med och grundade Talent Connect-konferensen. Hon har också arbetat tre år som konsult hos Bain & Company och fem år med försäljning. Leela sitter även i styrelsen för UpWork, en global webbplats för frilansare. Hon har en MBA-examen i allmän förvaltning från Tuck School of Business at Dartmouth och en MA-examen i historia och engelsk litteratur från University of Edinburgh i Skottland, där hon är född.