Engagerade svarande, ärlig feedback

Få tillgång till vår pålitliga enkätpanel med oöverträffad global räckvidd.

Börja nu

Undersök din målmarknad ⏎med tillförsikt

Vi använder välgörenhet som incitament – och garanterar mångfald och engagemang– så att du får tillförlitliga marknadsinsikter.
Rekrytering med mångfald
Vi rekryterar svarande i USA från de 2,5 miljoner människor som fyller i SurveyMonkey-enkäter varje dag. De deltar i vår panel, SurveyMonkey Contribute.
Diverse Recruitment
Charitable Incentives
Välgörenhet som incitament
För varje enkät som våra paneldeltagare i USA deltar i skänker vi 0,50 USD till deras valda välgörenhetsorganisation. Detta tilltalar människor som vill göra en insats och uppmuntrar till genomtänkta, ärliga svar.
Engagerade svarande
Enkätdeltagarna fyller regelbundet i profilenkäter, så att demografin alltid är aktuell. Vi begränsar antalet enkäter som de får för att garantera datakvaliteten.
Engaged Respondents
Global Panelists
Globala paneldeltagare
Vi arbetar med betrodda partners för att du ska kunna få enkätdeltagare utanför USA. De svarande deltar frivilligt och kvalitetskontrolleras.
"Detta är den kvalitetsmässigt bästa enkätpanel som jag känner till."
Brad Morris
Director of Marketing Ops and Advertising, Slack
Slack