Skapa logotyper som alla känner igen

Good logos come from concept testing surveys

ett stim guldfiskar med en utomjordingAtt skapa och välja en logotyp ska vara ett roligt och givande projekt. Eller hur? Men det kan vara påfrestande och frustrerade, eftersom tycke och smak är subjektivt och åsikterna om vad som är den bästa logotypen kan gå isär. Som tur är finns det mer metodiska sätt att välja en logotyp. Enkäter är ett effektivt, objektivt och billigt sätt att välja den optimala logotypen för företaget, projektet eller varumärket.

Vad är en logotyp egentligen? En logotyp är ett visuellt uttryck för ditt varumärke. Den är inte själva varumärket, utan representerar företaget. De kan se lite olika ut. En logotyp kan bestå av enbart en symbol eller bild (t.ex. Nike swoosh) eller av enbart text (t.ex. Coca-Cola), men kan även vara en kombination.

Testa koncept med enkäter

Gissa inte. Ta reda på exakt vilket koncept som är bäst med SurveyMonkey Audience.

Kontakta oss

Oavsett vilken sorts logotyp du funderar på bör du koncepttesta den innan den lanseras på marknaden. Med hjälp av koncepttester får du veta vad kunderna tycker och hur de kommer att reagera på den föreslagna logotypen. Du får veta vad de gillar, vad de inte gillar och varför.

En enkätmall för bildval är en sorts koncepttest, som kan hjälpa dig att välja en bra logotyp på mer objektiva grunder.

Du kan testa flera saker med den här typen av enkät:

  • Varumärkesuttryck: Vad står varumärket för? Om varumärkets attribut är pålitlighet, ärlighet och vänlighet ska logotypen förmedla detta också. En logotyp är ett av många element som ger uttryck för varumärket. Genom att testa olika logotyper får du veta vilken utformning som förstärker – i stället för motsäger – det marknadsförings- och försäljningsavdelningen försöker förmedla.
  • Läsbarhet:  Logotypen må vara vacker, men förstår folk den? Om den innehåller text, är den texten läsbar? Med hjälp av koncepttestning kan du testa olika teckensnitt, färger och utformningar för att optimera läsbarheten. Om du testar en logotyp som ska användas på webben måste du försäkra dig om att du visar den i rätt storlek. Om logotypen till exempel visas på en mobilsajt måste den gå att tyda på en liten skärm.
  • Dragningskraft: Även om logotypen är fullt läsbar är det ingen garanti för att folk gillar den. Vad vi gillar är subjektivt och ofta vet vi inte varför vi tycker om något – det är bara en känsla… Fundera på varumärkets attribut och bestäm dig för om det krävs en känslomässig koppling till logotypen för att den ska fungera.

Du kan testa logotypen på flera sätt:

  • Presentera alla logotyper samtidigt: Du kan göra en enkät där de svarande måste ange en åsikt och låta dem välja en logotyp utifrån de(t) attribut de tycker är viktigast. Hur representerar man till exempel trovärdighet bäst? Eller hjälpsamhet? Genom att presentera alla alternativ samtidigt får du en uppfattning om de olika logotyperna i förhållande till varandra.
  • Testa logotyperna separat: Om du inte vill visa alla logotyper samtidigt kan du presentera olika designer till en liknande målgrupp för att få veta vad de tycker om de olika utseendena. Vid separat testning kan du visa Logotyp A för 25 % av målgruppen, Logotyp B för 25 % av målgruppen och så vidare. Den här metoden handlar inte så mycket om att jämföra de olika logotyperna, utan mer om hur var och en uppfattas för sig.
  • Testa med olika målgrupper: Oavsett om du testar logotyperna gruppvis eller separat kan det vara en bra idé att använda olika målgrupper. Kvinnor med små barn kan till exempel ha en annan åsikt än föräldrar med utflugna barn.

När du har lyckats vaska fram ett eller två vinnande förslag kan du även testa logotypen i rätt sammanhang. En logotyp existerar vanligtvis inte i ett vakuum, utan den är ett av flera element i varumärket. Prova att använda de föreslagna logotyperna som brevhuvud, på paket och i en annons för att se om kunderna reagerar ungefär likadant som i den ursprungliga koncepttestningen. Du kan fortsätta att upprepa enkäten tills du hittar rätt logotyp, som alla gillar!