Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Personalenkäter

Använd våra mallar för personalenkäter för att samla in personalfeedback och fatta bättre beslut

Utforma bättre personalenkäter genom att samarbeta med ditt team. Det är dessutom billigare än individuella planer.

När ni ger anställda och personalansvariga en möjlighet att uttrycka sina åsikter får ni feedback som hjälper er att fatta bättre beslut om anställningar, arbetsledning och möjligheter att få de anställda att stanna kvar i företaget. Fråga personalen om förmåner, ledningen, faciliteter och arbetstillfredsställelse för att få information om laganda, ledningens effektivitet och rekryteringsmetoder. Använd ett av våra många exempel på personalenkäter eller anpassa en enkät efter just era behov. Webbenkäter är ett utmärkt sätt att få fördjupad, ärlig och målgruppsanpassad information så att ni kan göra arbetsplatsen mer positiv och produktiv.

  • Prestationsutvärderingar. Vi har flera mallar för personalfrågeformulär som hjälper dig att samla in information om hur team, ledning, avdelningar och anställda presterar. Ställ frågor som ”Hur väl samarbetar ditt team med kunder?” och ”Hur väl kommunicerar medarbetarna på din avdelning med varandra?” för att bättre förstå dynamiken på individ- och teamnivå och hur den påverkar de inblandade i olika situationer.
  • Allmän personalnöjdhet. Ibland behöver du kolla med personalen hur de känner för sitt jobb och organisationen i allmänhet. Förändrade policyer, ledningsmetoder eller förmåner kan leda till att tidigare nöjda och produktiva anställda plötsligt lämnat företaget. En blandning av frågor som ”Hur ofta känner du dig stressad på arbetet under en typisk vecka?” och ”Gillar, varken gillar eller ogillar, eller ogillar du din arbetsgivare?” ger dig en bra uppfattning om den allmänna stämningen på arbetsplatsen.
  • Ledningens effektivitet. Bra ledare vet hur de får ut det bästa av sina team. Är cheferna stöttande och motiverande eller skulle de behöva bli lite bättre på det? Ta reda på vad teamen tycker om ledningen så att du vet vad ni är bra på och vad ni behöver förbättra. Exempel på frågor om ledarskap är ”Hur effektiv är utbildningen som du får av din arbetsledare?” och ”Hur realistiska är ledningens förväntningar?”
  • Balansen mellan jobb och privatliv.När de anställda upplever att de har en bra balans mellan arbetslivet och privatlivet är de vanligtvis mer motiverade och produktiva. Pendelavstånd, hälsovård och att företaget tar vara på deras kompetens och intressen spelar alla en viktig roll. Ställ frågor som ”Under en typisk vecka, hur mycket pengar i svenska kronor spenderar du på bensin för att pendla mellan arbetet och/eller skolan?” och ”Är företagshälsovården på ditt arbete bättre, sämre eller ungefär likadan som på andra företag?” för att förstå de aspekter som bidrar till en sund arbetsmiljö.

Det här är en flexibel mall för personalenkäter där deltagarna kan välja exakt vem de vill utvärdera.

Den här enkäten med sju frågor fokuserar på extraförmånerna och fördelarna i organisationen. Frågor om miljö, måltider och allmänna förmåner ingår.

I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om orsakerna till att han/hon slutar och om erfarenheten av ledningen, arbetsmiljön och teammedlemmarna.

Med hjälp av den här enkätmallen med tio frågor kan chefer utvärdera teammedlemmarnas prestationer. Den omfattar de anställdas attityder, kunskaper och arbetsmoral.

I den här enkäten med 14 frågor kan de anställda betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Frågor om stressnivåer, lön och ledarskap ingår.

Den här snabba enkäten med fem frågor fokuserar på personalens pendling och vad pendlingen kostar dem. Det här är nyttig information som behövs om företaget planerar att starta ett pendelprogram.

I den här enkäten med 14 frågor kan anställda utvärdera ledningen som helhet. Frågor om tillgänglighet, resursanvändning, kompetens och kunskaper samt hantering av finansiella medel ingår.

I den här enkäten med 14 frågor kan personalen betygsätta sin avdelning angående yrkeskunnighet, konflikthantering, kommunikation och mycket annat.

I den här enkäten med 17 frågor utvärderar medarbetare sina chefer angående tillgänglighet, konstruktiv feedback, utbildning, beslutsfattande med mera.

I den här enkäten för anställda med 14 frågor utforskas teamdynamik och effektivitet. Samarbete, flexibilitet, yrkeskunnighet och pålitlighet är några ämnen som enkätfrågorna tar upp.

Fråga nyanställda och intervjuade om hur de upplevde rekryteringen. Den här enkäten med tio frågor fokuserar på rekryterarens lyhördhet, yrkesmässighet, hjälpsamhet och vänlighet.

Den här korta enkäten med tre frågor utvärderar snabbt hur företaget använder nätverks- och rekryteringswebbplatser för att hitta nya anställda.

Det här är en snabb enkät med tre frågor om vilken typ av sociala medier företaget använder.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.