Inledning

Vi skickar denna enkät till dig  som är  fritidsodlare och trädgårdsägare i Sverige för att  vi ska kunna utveckla vår rådgivning, påverka myndighet och få trädgårdsbranschen att satsa på produkter som är bättre för klimatet och miljön.

I den första delen av enkäten  kommer  några bakgrundsfrågor om dig och din odling och därefter  kommer  en del, som handlar om användning av jord och plastprodukter.

Tack för din medverkan!

Inger Ekrem
Ordförande

FritidsOdlingens Riksorganisation

Question Title

* 1. Vilken könstillhörighet har du?

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Vad betyder trädgård och odling för dig?

Question Title

* 4. Var i landet bor du?

Question Title

* 5. Hur bor du?

Question Title

* 6. Är du med i en trädgårdsförening? Om ja, vilken?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 7. Vilken typ av odling har du?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 8. Var har du din odling?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 9. Anser du att din odling är miljövänlig?

Nej Delvis Helt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. När du köper jord i butik. Vad är viktigast för dig?

Question Title

* 11. Vad påverkar ditt val av jordkvalitet mest?
Endast ett svar.

Question Title

* 12. Hur jordförbättrar du?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 13. Hur hanterar du ditt trädgårdsavfall?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 14. Hur hanterar du ditt ogräs?
Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 15. De plastkrukor och brickor du får med när du köper plantor, vad gör du med dem vanligtvis? Endast ett svar.

Question Title

* 16. Om du fick välja, vilken typ av planteringskruka skulle du föredra när du köper en planta? Endast ett svar.

Question Title

* 17. Upplever du att din odling har påverkats av klimatförändringarna? Det går bra att uppge både positiva och negativa sätt. Beskriv gärna!

Question Title

* 18. Hur miljömedveten anser du själv att du är?

Lite Medel Mycket
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Gör du aktiva miljöval i din trädgård?

Question Title

* 20. Om ja, vad gör du? Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 21. Om nej, varför?

Question Title

* 22. Hur söker du vanligtvis efter mer kunskap om odling och trädgård? Det går bra att uppge fler alternativ.

Question Title

* 23. Önskar du mer rådgivning och stöd om hur du kan driva din odling mer miljövänligt?

0 av 23 besvarad(e)
 

T