Introduktion

 
7% of survey complete.
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. Föreningen har idag cirka 1300 medlemmar som kortfattat är organiserade i en centralstyrelse, tre kommittéer samt fyra lokalavdelningar - Södra, Västra, Östra och Norra.

Syfte
Öka förståelsen för vad du som ridgebackägare förväntar dig av rasklubben. Därigenom hoppas vi kunna vara, eller bli, den rasklubb som majoriteten av ridgebackägarna vill ha så att ett medlemskap i föreningen är en självklarhet för de flesta.

Genom enkäten tar SRRS också tacksamt emot förslag på aktiviteter, föreläsningar eller tjänster som skulle vara av intresse för dig som ridgebackägare eller uppfödare.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till dig som äger en rhodesian ridgeback idag, oavsett om du just nu är medlem i SRRS eller ej.

Enkätsvar
Enkäten är öppen till och med den 15 oktober 2020. Den tar uppskattningsvis cirka 5-10 minuter att besvara, vilket kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Dina svar är anonyma för SRRS. 

Frågor markerade med * (stjärna) måste besvaras.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS centralstyrelse och resultatet kommer att presenteras på SRRS hemsida www.srrs.org.

Stort tack för din tid!
Vänliga hälsningar
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

T