Hälsoenkät för rhodesian ridgeback

 
2% of survey complete.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för dig som hundägare. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av Rhodesian Ridgebacks som fyllt tre eller åtta år.

Eftersom hundägaren besitter den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) för Rhodesian Ridgeback som är en handlingsplan för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till Rhodesian Ridgebacks som är födda 2013 eller 2018 och registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

Enkätsvar
Enkäten är öppen till och med den 31 januari 2022 och tar cirka 5-30 minuter att besvara. Äger du flera hundar födda de aktuella åren så besvara enkäten i sin helhet en gång per hund.

Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför besvaras enkäten anonymt.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK) och en sammanfattning av resultatet kommer att presenteras på SRRS hemsida www.srrs.org.


Stort tack för din tid!
Med vänliga hälsningar

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

T