Vi på gymnasium.se vill gärna veta hur situationen med covid-19 har påverkat och fortsätter att påverka dig som står inför ditt gymnasieval, dig som gymnasieelev och dig som förälder. Vi vill veta vad era behov är just nu och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för er.

Undersökningen är kort och tar bara ett par minuter. Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Vad är din koppling till gymnasieskolan?

T