Välkommen till anläggningsundersökningen Seglingens idrottsplats

Tack för att du tar dig tid att delge oss information om er klubbs anläggning och verksamhet. Det är av stort värde för vårt fortsatta arbete med att säkra seglingens och båtsportens varaktighet.  

Enkäten är uppdelad i nio korta avsnitt, med 2-3 frågor per avsnitt. Några av avsnitten inleds med en fråga ifall klubben berörs av det avsnittet behandlas, svarar du nej på den frågan kan du gå direkt vidare till nästa avsnitt. Avsnitten är:  
- Information om klubben
- Klubbyta
- Seglingsvatten
- Bryggor/sjösättning
- Klubbens faciliteter 
- Klubb-båtar 
- Miljö på klubben 
- Bidrag och samarbeten 
- Verksamhet
Vill du se frågorna i förväg, klicka här. 
Enkäten beräknas ta ca 9-12 minuter att besvara, beroende på om klubben berörs av samtliga avsnitt eller inte. Läs gärna igenom frågorna i kortversion som ni fått brevledes, ifall någon av frågorna behöver konsulteras med någon annan i klubben innan de besvaras. 

Resultatet kommer att hanteras av personal på SSF´s kansli och användas i samarbeten med klubbar, klassförbund, distrikt, kommuner, Riksidrottsförbundet och andra berörda parter. Personuppgifter (fråga 1) kommer endast att hanteras av anställda på SSF´s kansli.   
Är du osäker på om din klubb har svarat? Titta på listan här (uppdaterad en gång i veckan) 

T