Screen Reader Mode Icon

Om undersökningen

Denna enkät vänder sig till dig som är närstående till någon som är drabbad av en ätstörning och som på grund av detta har varit i kontakt med vården under det senaste året. Du väljer själv hur mycket du vill dela. Ditt deltagande är helt frivilligt och anonymt.
 
Frisk & Fri vill undersöka den aktuella vård- och behandlingssituationen för drabbade av ätstörningar och deras närstående i hela landet. Dina svar hjälper oss att sammanställa kunskap, erfarenhet och insikter utifrån närståendeperspektivet. Vi vore tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Våra samlade upplevelser stärker vår påverkanskraft i kontakt med vården, myndigheter och beslutsfattare. Resultaten kommer publiceras i form av en rapport.
 
Om du har frågor om enkäten, hör gärna av dig till Helena Forsman (strategisk verksamhetsutvecklare) via helena.forsman@friskfri.se 

Question Title

* 1. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta deltagandet. Jag förstår syftet med enkäten och samtycker till följande:

0 av 18 besvarad(e)
 

T