Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Hur fick du information om Lov i Lund? (Går att välja flera alternativ)

Question Title

* 3. Ungefär hur många dagar har du varit med Lov i Lund i sommar?

Question Title

* 4. På vilket område har du deltagit i flest aktiviteter?

Question Title

* 5. Vad har varit bäst med Lov i Lund?

Question Title

* 6. Har du testat något nytt genom Lov i Lund? Vad i så fall?

Question Title

* 7. Vad kan bli bättre med Lov i Lund? Tipsa oss inför nästa sommar!

Question Title

* 8. Hur kan Lov i Lund bli bättre? (Vilka platser, vilka tider, vilka aktiviteter, med mera)

Question Title

* 9. Ringa in det svar som passar dig bäst:

  Ja Nej Vet inte
Har Lov i Lunds aktiviteter gjort att du fått ett bättre sommarlov?
Kan du tänka dig att besöka en fritidsgård även utanför loven?
Vill du delta i Lov i Lund även på dom andra skolloven?

Question Title

* 10. Har du något mer du vill säga om Lov i Lund? 

T