INFORMATION OM LILLA EKOMATSLIGAN 2020

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi kök i förskolor, skolor, äldreomsorg eller andra kök som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra offentliga kök till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat. Till exempel genom att visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar på tre nivåer: grönt, silver och guld.

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld för de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Därutöver kommer ytterligare tre priser att delas ut; ¨Årets raket¨, "Klimatpriset" och ¨Svekomatpriset¨. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2018 till 2019. Klimatpriset premierar den skola eller förskola som hade lägst andel kg Co2e/kg inköpta livsmedel under 2019 viktat med andel ekologiska inköp.  ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till det offentliga kök som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung. 

Deltagaravgifter
Genom att fylla i denna enkät anmäler du en förskola, skola, äldreboende eller annat offentligt kök till Lilla Ekomatsligan 2020.
 
Tillhör den anmälda enheten (förskolan, skolan, köket)  en kommun som är medlem i Ekomatcentrum så är deltagande gratis. Följ länken och du kan se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum.
Övriga betalar 250 kr (moms 25 % tillkommer) per anmäld enhet. Avgiften finansierar följande:
  • ranking i Lilla Ekomatsligan
  • diplom med ekonivå
  • medverkan på diplomeringsceremoni
  • medlemsavgift i Ekomatcentrum 2020
K K
Anmälan ska vara inne senast den 30 augusti  2020.

T