Denna enkät riktar sig till alla som har en eller flera renrasiga sibiriska katter över 12 veckor hemma som man äger eller är fodervärd/delägare åt. Kattungar som bor hos uppfödaren/fodervärden och är äldre än 12 veckor, men som avses säljas, skall ej inkluderas i enkäten. I dagsläget gäller enkäten enbart Sibirisk katt och inte syskonrasen Neva Masquerade.

Man behöver inte vara medlem i Sällskapet Sibirisk katt för att medverka i enkäten utan alla som har en renrasig Sibirisk katt är välkommen att delta. Syftet med enkäten är att kartlägga hälsan hos rasen och se hur hälsan hos rasen utvecklas över tid. Detta är tredje gången undersökningen genomförs av SäSK med detta upplägg - tidigare i september 2014 och 2016.

Enkäten är helt anonym och ingen kommer att kunna härleda dina svar till dig som enskild person.

Resultaten kommer att sammanställas och presenteras i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på webben. Ett kortare sammandrag kommer att presenteras för icke-medlemmar på SäSK hemsida, www.sibiriskkatt.se. 

Om du ännu inte är medlem i SäSK men vill du ta del av fullständiga resultat från undersökningen är du varmt välkommen att bli det! 
4% of survey complete.

T