Screen Reader Mode Icon

Om projektet Hållbara Vättlefjäll

Tillsammans med flera aktörer som är aktiva kring och på Vättlefjäll vill vi starta upp en samarbetsorganisation för ett hållbart nyttjande och en hållbar utveckling i naturområdet Vättlefjäll.

Genom att knyta ihop de olika aktörer som är verksamma idag och i framtiden i Vättlefjäll får aktörerna möjlighet att samplanera, nyttja och växa med varandras kunskaper, kompetenser och andra resurser. Vättlefjäll kan nyttjas med hänsyn till naturvärden.

Med intervjun vill vi få kunskap om vem som rör sig i Vättlefjäll, varför en är i Vättlefjäll och vad en tänker om att samverka kring hållbart nyttjande av Vättlefjäll.

T