Vi vill utveckla film i kulturskolan tillsammans med er!

Hur kan vi bäst stödja utvecklingen av film i kulturskolan? För att ta redan på det har vi startat ett nationellt nätverk för film i kulturskolan, där en kulturskolechef eller motsvarande från varje region ingår. I nätverket har vi kommit fram till att steg 1 är att ta reda på mer om hur den existerande filmverksamheten i kulturskolan ser ut. Därav denna enkät som skickas till de kulturskolor som vi vet har film i sitt utbud.  Enkäten är riktad till kulturskolans chef, men under vissa avsnitt kan du behöva ta hjälp av pedagog/pedagogerna som undervisar i film/rörlig bild.

Film ska i det här sammanhanget förstås i bred betydelse, och kan vara rörlig bild i korta klipp på nätet, animation, spelfilm, dokumentär o s v. Enkäten består av tre delar med frågor om den frivilliga verksamheten, verksamhet i skolan och om kompetensbehov bland de pedagoger som undervisar i film/rörlig bild.
Svaren från den här enkäten kommer bland annat att ligga till grund för en serie fortbildningsseminarier på nätet med start senare i höst.

Frågorna avser innevarande läsår 20/21.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra. Du kan klicka dig fram och tillbaka i enkäten och ändra dina svar tills du klickat på ”klar” och skickat in din enkät efter sista frågan. 

Klicka på nästa för att svara på enkäten.
 
11% of survey complete.

T