Uppgifter om den som söker

Fyll i din ansökan till RBU:s familjeläger här. Lägren har ett begränsat antal platser. Förtur ges till den som sökt till RBU:s läger föregående år, men ej blivit antagen. Därefter gäller tid för inkommen ansökan.

Anmälan är öppen mellan 15 januari och 28 februari.

Question Title

* 1. Är du medlem i RBU?
För att delta på sommarlägret krävs medlemskap i RBU. Inte medlem än? Bli medlem via medlem.rbu.se nu.

Question Title

* 2. Fyll i medlemsnummer.
Går att hitta på din medlemssida.

Question Title

* 3. Ange följande uppgifter om den sökande.

Notera att varje stuga har 4 sängplatser, fler deltagare än så får räkna med att bo i separata byggnader.

Question Title

* 5. Fyll i övriga medlemmar som ska delta.

Question Title

* 6. Ange faktureringsadress för deltagaravgiften.

T