Välkommen att anmäla dig till Mediteq Forum

Hej, 
Roligt att du vill vara med på vårt Erfarenhetsutbyte den 24 september- Klinisk utvärdering- Kronan på verket? 
Bekräftelse på din anmälan och länk till enkäten med frågor kring dina erfarenheter och frågor inom ämnet skickas senast tre veckor innan aktiviteten.
Fyll i nedanstående uppgifter för att anmäla dig.

Vill du veta mer om oss? Besök oss på mediteq.se 
Finns inte ditt företag med i listan är ni ännu inte medlemmar i Mediteq Forum.
Vill ditt företag bli medlem? Anmäl er till forum@mediteq.se

Question Title

* 2. Vänligen fyll i följande uppgifter

Question Title

* 3. Har du erfarenhet kring arbetet med Klinisk utvärdering?

Question Title

* 4. Beskriv kort din erfarenhet kring arbetet med Klinisk utvärdering

Question Title

* 5. Vid många anmälda genomför vi dubbla erfarenhetsutbyten- ett på förmiddagen kl. 8.30-13.30 och ett på eftermiddagen kl. 12.00-17.00.
Har du möjlighet att komma på eftermiddagen?

Question Title

* 6. Har du någon specialkost?

Om du skulle behöva avanmäla dig, var vänlig maila forum@mediteq.se 

Hjärtligt Välkommen!

T