Hej,
vi ber dig att svara på den här enkäten för att vi ska få veta vad du tycker om Beloks Energikrav. Dina svar är väldigt värdefulla vid kommande revidering av kraven.

Kraven finns givetvis på Beloks hemsida, och du kan nå dem via denna länk.

Tack på förhand!

Question Title

* 1. Beloks Energikrav innehåller krav på specifik energianvändning, tekniska rekommendationer (för att uppnå kraven) samt krav på byggnadsdelar och system som byts ut?

Använder ni dessa?

  Ja, ofta Ibland Nej, aldrig
Kraven på specifik energianvändning
De tekniska rekommendationerna
Kraven på byggnadsdelar och system som byts ut

Question Title

* 2. Hur upplever du nivån på kraven?

  För hårda Lagom För slappa Ingen åsikt
Kraven på specifik energianvändning
De tekniska rekommendationerna
Kraven på byggnadsdelar och system som byts ut

Question Title

* 3. I Boverkets byggregler (BBR25) ställs numera krav på byggnadens primärenergital istället för som tidigare på byggnadens specifika energianvändning. Tycker du att det är viktigt att Belok också ställer krav på byggnadens primärenergital.

Question Title

* 4. Är företaget som du arbetar på medlem i Belok?

Question Title

* 5. Namn och företag (frivilligt):

Question Title

* 6. Har du ytterligare synpunkter så får du gärna lämna dem här.

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!
Tryck på Klar för att skicka in dina svar.

T