Samtycke gällande informationshantering enligt GDPR

Question Title

* Välkommen att delta i denna enkät som undersöker hur du som genomgått en obesitasoperation upplevt vårdprocessen. Enkäten tar 10 minuter att genomföra och den är anonym då vi inte kommer att fråga om några personuppgifter. Vi är tacksamma för alla som vill svara och vi kommer att behandla svaren med största varsamhet.

Information om databehandling

Resultatet kommer att användas för att kartlägga vilket behov av information och stöd personer som genomgått en obesitasoperation har. Enkäten kommer att sammanställas och resultatet kommer att användas på vår hemsida, i våra sociala medier, samt i press och kontakt med våra bidragsgivare - i syfte att sprida information och kunskap om vilka vårdförbättringar som behövs enligt patientgruppen.

Hur du kontaktar oss
Riksförbundet HOBS, Projekt Jämlik Vård
Besöksadress: Södra Bulltoftavägen 51, Malmö
Mail: info@hobs.se

Ditt samtycke är en förutsättning för att vi ska få behandla de uppgifter du lämnar i enkäten.

Tack på förhand!

T