Sedan juni 2019 har originalhandlingar kunnat beställas digitalt via Nationell arkivdatabas till vissa läsesalar inom Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv. Övergången till digital läsesalsbeställning görs i syfte att förbättra tillgängligheten och servicen för våra användare. Vi är därför intresserade av hur du upplever det nya systemet för beställning till läsesal, vad som fungerar bra och mindre bra. Genom att besvara den här enkäten hjälper du oss att utveckla bättre lösningar för våra användare.

                                                                                     Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Hur länge har du arkivforskat?

Question Title

* 2. Hur ofta besöker du ett arkiv för att ta del av handlingar?

Question Title

* 3. Till vilken/vilka läsesalar har du beställt fram arkivmaterial digitalt?

Question Title

* 4. Allmänt sett, hur nöjd är du med den digitala läsesalsbeställningen?

T