Screen Reader Mode Icon
Vad har ni för behov för att arbeta på ett hållbart sätt? Har ni kunskaper och resurser för att arbeta cirkulärt med design som process? Det vill Västra Götalandsregionen veta för att kunna stötta er företagare på bästa sätt utifrån era behov. Dina svar är därför av högsta vikt för att industrin i Västra Götaland ska kunna få det stöd och utveckling som bäst behövs. Undersökningen är helt anonym, ingen personlig information lagras, och tar endast cirka fem minuter att besvara.
 
Tack för din medverkan – den är mycket värdefull!

Question Title

* 1. Cirkulär design är ett samlingsbegrepp där produkter och tjänster är hållbara, i hela sin livscykel, från miljömässiga, sociala och mänskliga perspektiv. (Läs mer om cirkulär design på hallbarhetsguiden.se/ekodesign)

Har du hört talas om cirkulär design?

Question Title

Bild

Question Title

* 2. Bilden ovan visar cirkulära designstrategier, framarbetad av expertgrupper till Delegationen för cirkulär ekonomi. Har ditt företag börjat arbeta aktivt med hållbarhet/cirkulär ekonomi?

Question Title

* 3. Hur stort intresse har du av att lära dig mer om, och arbeta med cirkulär design, i ditt arbete? (1 = lågt intresse 6 = stort intresse)

Question Title

* 4. För att få lönsamhet i hela den cirkulära värdecykeln är det viktigt att produkter designas för cirkularitet för att minimera materialanvändningen, hålla materialen så rena som möjligt, kunna uppdateras och till slut återvinnas.  Vilka insatser har/kommer få högst prioritet i er produktutveckling?

Question Title

* 5. En viktig insats för cirkulär ekonomi är att minska användningen av jungfruliga råvaror i produktutvecklingen. Hur prioriterad är den frågan för er? (1 = låg prio 10 = hög prio)

Question Title

* 6. Vilka material är mest kritiska för er?

Question Title

* 7. Vad skulle stimulera er att utveckla cirkulära affärsmodeller som minskar er resursanvändning?

Question Title

* 8. Vilken potential ser ni i att öka lönsamheten med cirkulära affärsmodeller, vilka alternativ skulle kunna bli aktuella?

Question Title

* 9. Vilken kompetens saknas för att driva detta arbete? (Flera alternativ kan väljas.)

Question Title

* 10. Hur kan vi få fler företag att inkludera design för cirkularitet? (Flera alternativ kan väljas.)

Question Title

* 11. Hur arbetar ni med designfrågor idag - har ni en eller flera designer anställda, eller designkonsulter?

Question Title

* 12. Vad anser du är de tre största hindren för företag att arbeta mer cirkulärt och hållbart med design? (Flera alternativ kan väljas.)

Question Title

* 13. Hur kan regioner och offentliga instanser bäst stötta i detta arbete? (Flera alternativ kan väljas.)

Question Title

* 14. På vilket sätt skulle du vilja lära dig cirkulär design för produkter och tjänster? (Flera alternativ kan väljas.)

Question Title

* 15. Behöver ditt företag experthjälp för att arbeta cirkulärt?

0 av 15 besvarad(e)
 

T