Evaluation mandatory sign up for exams

At the start of the academic year 2017/18, Chalmers introduced mandatory sign up for exams. Read more here (in Swedish).
The university now wants to evaluate the decision, therefore we want your opinion on mandatory sign up for exams!

Från och med läsåret 2017/18 har Chalmers haft obligatorisk tentaanmälan. Läs mer om varför det infördes här
Nu vill högskolan utvärdera beslutet, därför vill vi höra vad just du tänker om obligatorisk tentaanmälan!

Question Title

* How satisfied are you with mandatory exam sign up? 
Hur nöjd är du överlag med obligatorisk tentaanmälan?

Question Title

* Please comment your answer, the more details you provide, the better work we can do. 
Utveckla gärna ditt svar, ju mer detataljer desto bättre arbete kan vi göra.

Thank you for your time. If you have any further thoughts or questions don't hesitate to send an email to: vuo@chalmersstudentkar.se

Tack för att du tog dig tiden att svara. Om du har några övriga frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig via email till: vuo@chalmersstudentkar.se

T