Screen Reader Mode Icon

1. Välkommen till SYTS hälsoenkät!

Den här undersökningen görs av Yorkshireterriersällskapet för att få en överblick över hälsoläget i rasen. En analys av svaren kommer bl a att användas som underlag till den uppdatering av rasanpassad avelsstrategi, RAS, som ska lämnas in till Svenska Terrierklubben för vidare befordran och faställelse av SKK.

Frågorna avser alla Yorkshireterrier födda 2000 - 2021, både nu levande och hundar som inte längre lever. SYTS vill gärna ha in svar även för
-  hundar som också redovisats i tidigare enkäter
-  friska hundar: deras svar är viktiga för att avgöra hur ovanliga de olika hälsoproblemen är

Formuläret avser en hund. Om du har mer än en hund född mellan 2000 och 2021, fyll då i formuläret en gång för varje hund.

Det går bra att svara anonymt. Vi är tacksamma för varje svar vi får.

Det finns också möjlighet för dig som känner dig bekväm med att uppge hundens namn och/eller dina kontaktuppgifter. De kommer bara att ses under sekretess av få personer, men ger SYTS möjlighet till djupare analys vid behov. 

Question Title

* 1. Hundens SKK-registrerade namn och/eller registreringsnummer (OBS bara om du vill, annars gå vidare)

Question Title

* 2. Ägarens kontaktuppgifter (OBS bara om du vill, annars gå vidare)

Question Title

* 3. Vilket år föddes hunden

Question Title

* 4. Lever hunden nu?

T