Screen Reader Mode Icon

1. Bakgrund

Föreningarna i det övergripande inflytanderådet för psykiatri Skåne bildade en arbetsgrupp för att få reda på hur mottagandet upplevs av de som besöker de psykiatriska akutmottagningarna. 
Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.
Eftersom det är vi patientnära organisationer som själva och helt oberoende genomför undersökningen menar vi att den kommer att spegla verkligheten på ett mera korrekt sätt än de undersökningar som görs av psykiatrin själv.

Vi uppmanar alla patienter och deras närstående, som har besökt en av psykiatrins akutmottagningar i Region Skåne under år 2021 och 2022, att fylla i enkäten nedan med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandet uppfattades. Om du gjort flera besök så fyll gärna i enkäten flera gånger, ett för vardera besök. Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående.
Alla som svarar gör det anonymt.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.

Question Title

* 1. Vem är du som fyller i enkäten?

Question Title

* 2. Vilket år gäller besöket?

Question Title

* 3. Vilken psykiatrisk akutmottagning gäller besöket?

Question Title

* 4. Hur tog du dig till mottagningen?

Question Title

* 5. Av vilken orsak sökte du dig till akutmottagningen?

Question Title

* 6. Har du blivit avvisad från den psykiatriska akutmottagningen?

Question Title

* 7. Upplever du att du blev lyssnad på?

Question Title

* 8. Hur var bemötandet på akutmottagningen?

Question Title

* 9. Upplever du att du blivit ifrågasatt och/eller illa behandlad i samband med besöket? Om du svarar Ja, ange gärna hur i kommentarsfältet.

Question Title

* 10. Hur nöjd är du med besöket som helhet (1 är missnöjd och 5 är mest nöjd)

Question Title

* 11. Har du någon ytterligare kommentar som du vill lämna angående ditt besök på den psykiatriska akutmottagningen?

0 av 11 besvarad(e)
 

T