Hej!

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation med 44 medlemsförbund. Du får den här enkäten därför att du är medlem i ett av våra förbund. Vi får dagligen in berättelser från våra medlemsförbund om negativa erfarenheter från kontakter med Försäkringskassan.
Det gäller alla typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning.  
Vi skickar ut denna enkät för att försöka få en samlad bild av hur våra förbunds medlemmar upplever kontakter med Försäkringskassan. Det handlar både om bedömning av ansökningar och bemötande.
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du hade möjlighet att svara på enkäten. Den innehåller nio frågor och går fort att besvara. Vi vill ha dina svar senast den 1 oktober, 2019.
 
Tack på förhand för dina svar!

Funktionsrätt Sverige
 
Läs mer om Funktionsrätt Sverige
 
Personuppgifter
Enkätsvaren sparas digitalt på Funktionsrätt Sverige, utan personuppgifter.  I rapporten görs en generell analys och inga enskilda svar kommer att kännas igen.
0 av 9 besvarad(e)
 

T