Läsåret 2021 - 2022

Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in uppgifterna här utan ta istället kontakt med Beatrice Stockhaus, församlingspedagog i Vaksala församling
Telefon direkt: 018-430 37 40

Question Title

* 1. Deltagare

Question Title

* 2. Jag anmäler mitt barn till:

Question Title

* 3. Jag anmäler följande antal barn och vuxna till Familjeonsdag, en kväll i månaden kl 16.30-19, 22 sep, 20 okt,17 nov och 15 dec

Question Title

* 4. Allergier och annat som ledarna bör veta (viktig uppgift för att ditt barns deltagande ska vara tryggt och säkert)

Information om samtycke till behandling av personuppgifter i samband med anmälan till församlingens verksamhet

På Svenska kyrkan Uppsalas hemsida finns uppgifter om hur församlingen hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
För barn/ungdomar under 18 år

Question Title

* 5. Ovanstående uppgifter om enskild person lämnas inte ut till tredje part. Tillgång till uppgifterna har medarbetare som behöver det för att administrera gruppen.

Jag har läst och tagit del av informationen och samtycker till att Svenska kyrkan Uppsala

T