Hela 60 % av alla barn som lever med obesitas mobbas varje dag i skolan på grund av sin kroppsstorlek. Det här är barn som ofta mår både fysiskt och psykiskt dåligt och som också riskerar sämre skolresultat på grund av sin utsatta situation.
 
Som vuxen i skolans värld kan du vara med och göra skolan till en tryggare plats för de här barnen. Men för att göra det behöver du ha kunskap, både om vad barnobesitas är, vilka de bakomliggande orsakerna är och hur skolan kan agera för att motverka viktmobbning.
 
Under HOBS föreläsning om barnobesitas får du bland annat ta del av följande:
- Vad är barnobesitas? Vilka är de bakomliggande orsakerna och vilket stöd har barn med obesitas rätt till? 
- Så ser den medvetna och omedvetna stigmatiseringen ut.
- Detta berättar en ungdom som upplevt viktmobbning under sin skoltid. Hur hade hon önskat att skolan agerade?
- Varför kan vårdnadshavare vara negativa till EMI?
- Varför är arbetet med att motverka viktmobbning viktigt?
- Presentation av projektet “Jag räknas”.

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. E-postadress:

Question Title

* 3. Min yrkesroll:

Question Title

* 4. Region:

Question Title

* 5. Samma föreläsning ges vid två olika tillfällen. Vilket av följande datum önskar du delta på föreläsningen?

T