Målet med vår arbetsmarknadsdagen är att  få till en mötesplats på skolan där vi på olika sätt hoppas kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 

Question Title

* 1. Namn och företag

Question Title

* 2. Planerar ni att delta på ESBS arbetsmarknadsdag torsdagen den 27 januari kl 08:30-12:00?

 
20% of survey complete.

T