Tack för att du deltog på Ladokträffen på Zoom den 24 mars 2021. För att nästa träff ska bli ännu bättre så ber vi dig att svara på några frågor. Dina svar är helt anonyma. 

Question Title

* 1. Hur relevant var innehållet under dagen för dig?

Question Title

* 2. Vad tycker du om annonseringen och informationen inför träffen?

Question Title

* 3. Hur välorganiserad var dagen?

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor?

Question Title

* 5. Vad tyckte du om längden på informationspassen?

Question Title

* 6. Hur väl fungerade det att delta på mötet via Zoom?

Question Title

* 7. Var du nöjd med helheten av dagen?

Question Title

* 8. Skulle du rekommendera dagen till en kollega?

Question Title

* 9. Det här var mest givande under dagen.

Question Title

* 10. Ge förslag på innehåll och upplägg för nästa träff.

T