* 1. Vad heter du/ni?

Bild

* 2. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Das gelbe Haus ist klein. Det röda huset är mindre.

* 3. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Grossglockner ist hoch. Matterhorn är också ett berg, fast högre.

* 4. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Mein Bruder ist intelligent. Jag är intelligentare.

* 5. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Schwedisch ist nicht eine grosse Sprache in Europa. Tyska är det största språket i europa.

* 6. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Alle Blumen sind schön. Men rosor är vackrast.

Bild

* 7. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Audi ist gut, men BMW är bättre än Audi.

* 8. Vilket av svarsalternativen översätter den svenska delen av följande text:
Die Frau ist sehr klug. Hon är klok som en uggla.

T