Enkät till dig som lever med lipödem

Patienter har hört av sig till oss på HOBS och berättat om sina erfarenheter av lipödem och nu vill vi veta mer. Du som har lipödem får gärna fylla i vår enkät och berätta om dina erfarenheter och tankar.

Resultatet kan komma att publiceras i HOBS kanaler, bland annat på hemsidan och i sociala medier. Det kan även användas för forskning och opinionsbildning. I dessa sammanhang kan fritextsvar citeras, antingen i sin helhet eller så kan delar citeras. Enkäten är helt anonym.

Question Title

* 1. Hade du övervikt eller obesitas/fetma innan du utvecklade lipödem?

Question Title

* 2. Hur har du blivit bemött av vården gällande lipödem?

Question Title

* 3. Vad tycker du att vården behöver veta om lipödem?

Question Title

* 4. Vad skulle du vilja att HOBS gör?

Skulle du vilja dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter genom att svara på enkäter, ställa upp på intervjuer med journalister eller bidra till forskning? Anmäl dig i så fall till HOBS fokusgrupp. Då kommer du att få förfrågningar som kommer in till HOBS och du väljer själv vad du vill ställa upp på. Anmäl dig till fokusgruppen här: https://forms.gle/XKHkTQD9iaF8vhXh6

T