Ansökan

Har du en nyskapande affärsidé? Att veta vart man ska börja kan vara svårt och det finns mycket att ta reda på. 

Är du på rätt väg med din idé? 
Har vem är din målgrupp och vilken efterfrågan finns?
Hur ser marknaden ut?
Hur gör du för att bygga en prototyp?
Hur skyddar du din idé?

Vi ger dig chansen att svara på dessa frågor och minimerar din egen risk genom att täcka kostnaderna för att testa din nyskapande affärsidé, upp till 50 000 kr. Vi kan exempelvis finansiera en marknadsundersökning eller hjälpa dig att utveckla första versionen av din produkt eller tjänst. Målsättningen är att du efteråt ska veta om din idé är värd att satsa på.

VILKA AKTIVITETER KAN DU FÅ STÖD FÖR?
Exempel på aktiviteter som vi kan finansiera är kundundersökningar, marknadsundersökningar, tekniktester, patentstrategier eller liknande. Resultatet av aktiviteterna skapar sedan ett beslutsunderlag för vidare vägval.

Uppsala Product Market Fit finansieras av Vinnova och är öppet för privatpersoner i hela Sverige.

VEM KAN SÖKA?
Möjligheten att testa din idé finns för dig som privatperson. 
Vi kan tyvärr inte stödja dig som:

är student eller anställd vid högskola eller universitet (ansökan)
startat aktiebolag eller enskild firma avsedd för att driva idén
Ansökan är öppen för privatpersoner i hela Sverige.

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?
Du ansöker direkt via ett webformulär med ett antal frågor om din idé och vad du vill testa. Du kan beviljas medel upp till 50 000 kronor uppdelat på en eller flera testaktiviteter. Om du har haft kontakt med något företag som kan utföra testaktiviteten kan du bifoga en offert till ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Om du är osäker på hur du ska testa din idé, eller om du behöver stöd i att utveckla den innan du ansöker – lämna en intresseanmälan så återkommer vi!
Kontakta finansiering@uic.se

VAD HÄNDER SEN?
Din ansökan behandlas oftast inom två veckor och vi hör därefter av oss med beslut och vidare instruktioner. Observera att testaktiviteten inte kan påbörjas innan din ansökan är godkänd.

OM PROJEKTET
Satsningen drivs av UIC, Almi, Hera Hub, Capsule, Drivhuset, Innovation Akademiska och STUNS Energi. Projektet pågår till mars 2019.

Kontakta oss om du har frågor!
finansiering@uic.se

Question Title

* 1. Jag fick information om verifieringsmedlet från

Question Title

* 2. Adress

Question Title

* 3. Personnummer

Question Title

* 4. Jag har

Question Title

* 5. Jag är

Question Title

* 6. Jag är

Question Title

* 7. Namn på affärsidé/projektnamn

Question Title

* 8. Vem är din kund? Vilket problem (behov) löser du för kunden? 

Question Title

* 9. Hur löser du problemet (behovet)? Beskriv din idé.

Question Title

* 10. Vad är nyskapande/nytt/unikt med din lösning eller affärsmodell? Vad skiljer från andra liknande lösningar?

Question Title

* 11. Vad har du hittils gjort för att testa din idé?

Question Title

* 12. Vad behöver du testa i nuläget för att du ska veta om det är värt att gå vidare med din idé?

Om du behöver hjälp med hur du kan testa din affärsidé, skriv det i kommentarsfältet.

Question Title

* 13. Vad är målet med testaktiviteten och varför är resultatet viktigt för att du ska kunna välja nästa steg?

Question Title

* 14. Ladda upp offert från företag som ska utföra testet

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 15. Ladda upp skiss/bild/canvas (frivilligt)

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

T