Uppsala Product Market Fit

Du kan beviljas medel upp till 50 000 kronor uppdelat på ett antal test-/verifieringsaktiviteter. Du kan endast ansöka om en aktivitet per ansökan och endast skicka in en ansökan per gång.

Först när en aktivitet är klar och rapporterad, är det möjligt att skicka in en ny ansökan för en annan aktivitet.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. 

Observera att test-/verifieringsaktiviteter inte kan påbörjas innan din ansökan är godkänd och att en offert från det företag som ska genomföra aktiviteten måste bifogas. Alla obligatoriska fält (märkta med *) måste fyllas i för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Om du trycker på "Avsluta undersökning" kommer din ansökan att avbrytas och det du skrivit kommer inte att skickas in till oss.

Din ansökan behandlas oftast inom två veckor och vi hör därefter av oss med beslut och vidare instruktioner.

Vi hjälper gärna till om du fastnar på någon fråga! Kontakta: finansiering@uic.se


Question Title

* 1. Jag fick information om verifieringsmedlet från

Question Title

* 2. Adress

Question Title

* 3. Jag har

Question Title

* 4. Jag är

Question Title

* 5. Jag är

Question Title

* 6. Namn på affärsidé/projektnamn

Question Title

* 7. Vilket problem (behov) löser du för kunden? 

Question Title

* 8. Vem är din kund? Vem ska köpa din lösning?

Question Title

* 9. Hur löser du problemet (behovet)? Beskriv din idé.

Question Title

* 10. Vad är innovativt/unikt med din lösning eller affärsmodell? Vad skiljer från andra liknande lösningar?

Question Title

* 11. Vad har du hittils gjort för att testa/verifiera din idé?

Med verifiering menar vi aktiviteter som exempelvis kundundersökningar, marknadsundersökningar, tekniktester, patentstrategier eller liknande.

Question Title

* 12. Vilken test-/verifieringsaktivitet behöver utföras i nuläget för att du ska veta om det är värt att gå vidare med din idé?

Question Title

* 13. Vad är målet med test-/verifieringsaktiviteten och varför är resultatet viktigt för att du ska kunna välja nästa steg?

Question Title

* 14. Uppge vilket företag du kommer att anlita för att utföra test-/verifieringsaktiviteten samt kostnad för aktiviteten.

Question Title

* 15. Ladda upp offert från företag som ska utföra test-/verifieringsaktivitet

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

Question Title

* 16. Ladda upp skiss/bild/canvas (frivilligt)

Endast DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald

T