Screen Reader Mode Icon

Veterinärens anmälningsplikt av djurskyddsärenden

Tack för att du valt att delta i denna undersökning, som är en del av min examensuppsats på Magisterprogrammet inom Djurskydd vid Linnéuniversitetet.
Fokus på arbetet gäller att undersöka veterinärers erfarenheter och tankar kring anmälningsplikten av djurskyddsärenden som kan uppkomma vid patientmöten. Framförallt handlar frågorna om varför eller varför inte anmälningar görs och hur riktlinjerna för anmälan fungerar för yrkesverksamma veterinärer. 
 
Denna enkät är anonym och riktar sig till veterinärer som är verksamma inom kliniker eller djursjukhus, för alla arter.
Enkäten kommer vara tillgänglig till och med 31 mars.
Var god notera att det bara går att svara en gång per dator, och att hela enkäten behöver göras vid samma tillfälle, det tar ca 10 minuter att besvara frågorna. 
 
Om du har frågor går det bra att kontakta mig på andrea.redgewell@gmail.com eller 0739 97 18 86. 
Min handledare är Laura Bas Conn, laura.basconn@lnu.se
 
Tack!
Andrea Redgewell

Question Title

* 1. Vilken typ av syssla beskriver ditt arbete bäst?

Question Title

* 2. Utbildade du dig till veterinär i Sverige?

Question Title

* 3. I hur många år har du arbetat som veterinär?

Question Title

* 4. Har din arbetsplats rutiner för hur ett misstänkt djurskyddsfall ska hanteras?

Question Title

* 5. Har du någon gång anmält en djurägare till Länsstyrelsen?

Question Title

* 6. Om Ja på den tidigare frågan, vilken typ av bristande djurskydd har du anmält?

Question Title

* 7.
Är det någon gång du känner att du borde ha anmält en djurägare till Länsstyrelsen, fastän du inte gjorde det?

Question Title

* 8. Om Ja på tidigare fråga, varför lät du bli att anmäla? Välj de svar som passar bäst

Question Title

* 9. Hur säker känner du dig på att känna igen bristande djurskydd, när och hur du ska anmäla? 

Question Title

* 10. Känner du att du skulle behöva mer utbildning eller fortbildning i hur du ska hantera bristande djurskydd samt hur du ska anmäla det?

0 av 10 besvarad(e)
 

T