Hur har du som lever med ett högre BMI blivit bemött av vården? Dela med dig av dina erfarenheter!

Riksförbundet HOBS genomför varje år en undersökning för att ta reda på hur personer som lever med övervikt eller obesitas blir bemötta av vården. Om du lever med ett högre BMI får du gärna svara på undersökningen. Undersökningen är helt anonym.

Ditt svar hjälper oss att fortbilda vården och arbeta för ett bättre bemötande. Vi kommer att publicera resultatet i en rapport, på webbsidor och i sociala medier. Resultatet kan också komma att användas i fortbildning och forskning. Det som du skriver i fritextsvaren kan användas som citat delvis eller i sin helhet.

Question Title

* 1. Vilket är ditt kön?

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. I vilken region bor du?

Question Title

* 4. Har du haft en vårdkontakt vid minst ett tillfälle under det senaste året?

Om du har haft en eller flera vårdkontakter under året får du gärna berätta mer om dem i frågorna 5-10. Om du inte har haft en vårdkontakt under året, gå vidare till fråga 11.

Question Title

* 5. Upplever du att du under det senaste året har blivit bemött på ett dåligt sätt av vården utifrån din kroppsstorlek?

Question Title

* 6. Har du upplevt något av följande i möten med vården under det senaste året? Tänk på alla vårdkontakter du har haft under året och markera alla alternativ som passar.

Om du inte har upplevt något av detta, gå vidare till fråga 9.

Question Title

* 7. Inom vilka verksamheter upplevde du det bemötande som du har uppgett på fråga 6?

Question Title

* 8. Vilka yrkesgrupper har bemött dig på det sätt du har uppgett på fråga 6?

Question Title

* 9. Har du upplevt något av följande i möten med vården under det senaste året? Tänk på alla vårdkontakter du har haft under året och markera alla alternativ som passar.

Question Title

* 10. Berätta gärna hur du har blivit bemött av vården under det senaste året.

Question Title

* 11. Hur vill du bli bemött av vårdgivare? Ge gärna konkreta exempel!

Question Title

* 12. Skulle det kännas okej för dig om en vårdgivare inleder ett samtal med dig om din vikt, om det sker på ett respektfullt och bra sätt?

Question Title

* 13. Om du har obesitas (fetma), har vården någon gång erbjudit eller gett dig information om behandling av obesitas?

Question Title

* 14. Om du har blivit erbjuden behandling för obesitas (fetma), vilken behandling har erbjudits?

Question Title

* 15. Om du har fått diagnosen obesitas (fetma) av en vårdgivare, fick du genomgå en medicinsk utredning* i samband med att diagnosen sattes?

* En medicinsk utredning kan t.ex. innebära att man har mätt ditt blodtryck, tagit blodprover för att mäta blodfetter, blodsocker och sköldkörtelhormon, ställt frågor om sömn/snarkning och efterfrågat om din kroppsvikt innebär ett hinder för dig i vardagen.

Question Title

* 16. Har du något som du vill tillägga?

Vill du engagera dig för att förbättra bemötandet för patienter som lever med övervikt eller obesitas? Du kan till exempel skriva en längre berättelse om dina erfarenheter eller gå med i vår fokusgrupp. Skicka gärna ett mail till info@hobs.se så berättar vi mer.

T