Ansökan till studentrepresentant 2019/20

Studentrösten ska vara samlad, stark och synlig i högskolans organ genom olika studentrepresentantsposter.
Nu sker rekrytering till 2 olika uppdrag för verksamhetsår 2019/20!
 
Vid frågor eller funderingar, hör av dig till vuo@chalmersstudentkar.se
 
Utbildningsområdesrepresentant (UOR)
Teknologer kan söka inom sitt eget utbildningsområde. 
 
Chalmers utbildningsprogram är indelade i sammanlagt fyra utbildningsområden, utifrån ämnesområde. Utbildningsområdena ansvarar vardera för att tusentals studenter får en utbildning av högsta kvalitet. Inom varje utbildningsområde hålls möten som syftar till att samordna programmen och aktuella institutioner och fungera som en länk mellan grundutbildningens ledningsgrupp och programmen. Ärenden som kan diskuteras är gemensamma kurser, programmål, mottagning, rekrytering av nya studenter, lokaler med mera.
Studentkåren har två studentrepresentanter per utbildningsområde som väljs av kårstyrelsen och företräder alla studenter inom utbildningsområdet.

Läs med på: https://chalmersstudentkar.se/utbildningsradsrepresentant/
 

Studentrepresentant i Chalmers anställningskommitté (AK)
På Chalmers finns en anställningskommitté som hanterar tillsättningar och befordringar av samtliga akademiska tjänster, såsom universitetslektorer, docenter och professorer, dvs. tjänster som rör forskning och undervisning på Chalmers. Som en av fyra studentrepresentanter så representerar och lyfter man fram studenternas syn på anställningar och befordringar genom att bl.a. belysa vikten av pedagogiska kunskaper.

För uppdraget krävs att man kan se vikten av bra, pedagogiska lärare i verksamheten, samt ha viss kunskap i grundutbildningen på Chalmers.

Läs mer på: https://chalmersstudentkar.se/anstallningskommitten/

Question Title

* 1. Namn och efternamn

Question Title

* 2. E-postadress

Question Title

* 3. Telefonnummer?

Question Title

* 4. Inskrivningsår och sektion

Question Title

* 5. Vilken post söker du?

Question Title

* 6. Av vilken anledning söker du detta uppdrag?

Question Title

* 7. Om du har du tidigare erfarenheter som kan bidra i studentrepresentantsrollen, berätta gärna om dessa här

T