Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 3. Var bor du?

Question Title

* 4. Hur har pandemin påverkat dig och ditt mående?

Question Title

* 5. Inom vilka områden upplever du att pandemin har påverkat ditt liv till det negativa? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 6. Tror du att pandemin kommer att påverka ditt liv på lång sikt?

Question Title

* 7. Har pandemin ökat din oro inför framtiden?

Question Title

* 8. Vad känner du oro inför? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 9. Om du skulle beskriva året med coronapandemin med tre olika ord vilka skulle det vara?

Question Title

* 10. Om du skulle beskriva hur du ser på din framtid med ett enda ord vilket skulle det vara?

Question Title

* 11. Här har du möjlighet att med egna ord skriva vad du önskar och vill att politiker och andra beslutsfattare ska göra för unga både nu under pågående pandemi och sen efter? De svar som samlas in kommer Fryshuset att presentera för politiker under våren 2021.

Question Title

* 12. Upplever du att du har en röst i samhället och att du kan påverka?

Question Title

* 13. Upplever du att du lever i en trygg miljö? 

0 av 13 besvarad(e)
 

T