Anmälningsformulär försäljare 2023

Här skickar du in din ansökan om försäljarplats under Kulturnatten 2023 i Uppsala.

På grund av ett begränsat antal försäljarplatser så tar arrangören sig rätten att fördela dessa efter utbud och ansökan är inte garanti för att tilldelas plats.

Etableringstid är mellan kl 08:00-10:00 lördag 9/9. Du måste ha lämnat din plats senast kl 02:00 10/9.
Nytt för 2023 är att antalet försäljarplatser klassats in i olika lägen. Du som försäljare betalar ett grundpris för platsen och sedan ett tillägg för den mängd el som önskas.
Platser att ansöka om 2023:
Läge A
- S:t Eriks torgs gata
- S:t Eriks torg
- Fyristorg
- Stora torget
Läge B
- Östra Ågatan
- Drottninggatan
- Resecentrum
Läge C (endast bord/stånd)
- Gamla Torget
- Drottninggatan
- Svartbäcksgatan
Priser 2023 (exkl moms):
Läge A = 15 000:-
Läge B = 10 000:-
Läge C = 5 000:-
Bord/stånd/matvagn/tält som är mellan 5,5 meter – 8 meter ingår.
Bord/stånd/matvagn/tält som överstiger 8 meter betalar 1,5x grundpriset.
Utöver priserna ovan tillkommer el enligt följande taxa (exkl moms):
10/16 ampere = 2 500:-
32 ampere = 5 000:-
2x32 ampere = 10 000:-

Förväntat antal besökare 2023 är 60 000 - 80 000.

Mer information och villkor hittar du genom att klicka här.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Typ av mat / försäljning

Question Title

* 3. Typ av försäljarplats

Question Title

* 4. Önskad försäljarplats (endast önskemål, kan ej garanteras)

Question Title

* 5. Storlek försäljningsyta (Ex. 4x6 meter)

Question Title

* 6. Hur mycket el behöver du?

Question Title

* 7. Använder du miljömärkt eller komposterbart engångsmaterial om engångsmaterial är nödvändigt?

Question Title

* 8. Använder du gasol eller andra brandfarliga ämnen?

Question Title

* 9. Etablering sker 9/9 08:00-10:00 och avetablering 01:00-02:00. Ange nedan vilken tid du önskar etablera dig på morgonen.

Tid på dagen

Question Title

* 10. Har du läst igenom villkor och priser?

T