Screen Reader Mode Icon

Introduktion

Välkommen till projektet Rätt att delta - med stöd en ställföreträdare.

Den här enkäten handlar om
hur du tycker att det är
att ha en god man.

Vi ska lära oss av dina svar
och hjälpa gode män
att bli bättre på delaktighet.

Klicka på knappen ”Nästa”
när du vill starta enkäten. ”
0 av 13 besvarad(e)
 

T