Screen Reader Mode Icon

Introduktion

Välkommen till projektet Rätt att delta - med stöd en ställföreträdare.

Denna enkät är riktad till dig som är anhörig till en huvudman.
Fokus på enkäten är hur du upplever att huvudmannens möjligheter att vara delaktig i godmanskapet.


Question Title

* 1. Är du som besvarar enkäten också god man till din anhörige?
(Om du har båda rollerna, vänligen besvara enkäten utifrån din roll som anhörig)

Klicka på knappen nedanför där det står "Nästa" för att komma vidare.
0 av 13 besvarad(e)
 

T