Question Title

* 1. Namn på din organisation/företag:

Question Title

* 2. Titel:

Question Title

* 3. Förnamn:

Question Title

* 4. Efternamn:

Question Title

* 5. Email:

Question Title

* 6. Telefonnummer:

Question Title

* 7. Faktureringsadress:

Question Title

* 8. Särskild faktureringstext: avdelning, kontaktperson, koder, betalingskontonummer, EAN, momsnummer eller annat.

Question Title

* 9. Meddela särskilda matönskemål (allergier, vegetariskt alternativ eller annat)

Question Title

* 10. Medlem av Øresundsinstituttet

Question Title

* 11. Övrig kommentar/meddelande:

Deltagaravgift:
SEK 4.295 per person exkl. moms
DKK 3.195 per person exkl. moms
Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt, därefter är priset SEK 1.895 / DKK
1.395 per person exkl. moms

Sista anmälningsdag: Fredag 1 februari 2018
Anmälningsspecifikationer:
Du kan avboka din anmälan fram till två veckor innan konferensdagen, därefter debiteras den fulla kostnaden. Man kan alltid överlåta den bokade platsen till någon annan. Avgiften omfattar förtäring och konferensmaterial. Deltagaravgiften faktureras i svenska eller danska kronor av Øresundsinstituttet via driftbolaget Öi-Service AB och sänds till den angivna adressen.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella programändringar. Den angivna mejladressen kommer användas för utskick med information om kommande konferenser, du kan när som helst säga upp dig från mejllistan.

T