Du som har ett medlemskap i någon av Riksförbundet Svensk Trädgårds lokalföreningar kan här registrera din familjemedlem. Familjemedlemmen räknas då som fullvärdig medlem och får ett eget medlemskort. Familjemedlemmen måste bo på samma adress som du. Efter registrering skickar vi en avi för medlemsavgiften. Kontakta din förening eller Medlemsservice för information om avgiften.
medlemsservice@tradgard.org
Mina uppgifter

Question Title

* Mitt medlemsnummer

Question Title

* Mitt förnamn

Question Title

* Mitt efternamn

Question Title

* Mitt personnummer

Question Title

* Min e-postadress

Min familjemedlem

Question Title

* Förnamn

Question Title

* Efternamn

Question Title

* Personnummer

Question Title

* E-postadress

Question Title

* Godkänner ni att era personuppgifter lagras i enlighet med GDPR?
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

T