Varmt välkommen till denna enkätstudie som riktar sig till utövare och aktörer inom svenskt musikliv. Stort tack för att du har valt att medverka! 

Vi på Musikalliansen är intresserade av vad du anser om Musikalliansens syfte och verksamhet idag och i framtiden. Dina svar är givetvis helt anonyma och kommer att redovisas aggregerat tillsammans med alla andra svarande. Enkäten kommer att ta ungefär 15 minuter att besvara. 

T