Svenska Seglarförbundet samarbetar med tidningen Båtliv som kommer hem i brevlådan till många seglare och båtklubbsmedlemmar i Sverige. I varje nummer av tidningen Båtliv har Svenska Seglarförbundet 6-8 egna sidor med artiklar och information om oss och vår verksamhet.

Hjälp oss bli bättre på att sprida bra och intressant information till alla som är intresserade av segling. Med dessa korta frågor kan vi få en bättre bild av vilket innehåll vi ska satsa på för vår tryckta information i tidningen Båtliv, vilka kommunikationskanaler som är viktigast för olika målgrupper, och tips om nya saker vi kan göra för att nå fler.

Undersökningen innehåller 18 korta frågor. Beräknad tidsåtgång 5-10 minuter.

Question Title

Bild

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Vilket kön tillhör du?

Question Title

* 3. På vilket/vilka sätt är du aktiv inom seglingen? (flera svar möjligt)

Question Title

* 4. Vilka av dessa verksamheter/funktioner finns i din klubb? (flera svar möjligt)

Question Title

* 5. Vilken är din primära bostadsort?

Question Title

* 6. Visste du att Svenska Seglarförbundet har egna sidor i varje nummer av tidningen Båtliv?

Question Title

* 7. På vilket sätt har du i första hand tagit del av tidningen Båtliv under senaste åren?

Question Title

* 8. Har du läst innehållet från Svenska Seglarförbundet i senaste numret av tidningen Båtliv? 

Question Title

* 9. Hur mycket tid lägger du på att läsa Svenska Seglarförbundets innehåll i tidningen Båtliv (genomsnitt per nummer av tidningen)?

Question Title

* 10. Hur intressant är dessa olika innehåll för dig? (på Svenska Seglarförbundets sidor i tidningen) Flera svar är möjligt.

  Helt ointressant Delvis ointressant Varken eller Ganska intressant Mycket intressant
Info om kommande evenemang
Reportage och rapporter från VM, Allsvenskan, mfl.
Info om Seglarförbundets pågående projekt
Info om utbildningar och träffar för klubbledare
Reportage/intervjuer från klubbverksamhet
Krönikor, reflektioner och debattartiklar
Häftiga bilder på segling
Fakta om tex. båtar, träning, förbundet, etc.

Question Title

* 11. Hur mycket tid lägger du på att läsa hela tidningen Båtliv (genomsnitt per nummer av tidningen)?

Question Title

* 12. Hur uppfattar du tidningen Båtliv som helhet? (Håller inte med/håller med)

  Håller inte med Varken eller Håller med
Informativ
Högkvalitativ
Inspirerande
Trevlig
Uppdaterad

Question Title

Bild

Question Title

* 13. Vilka av dessa vardagliga kommunikationskanaler använder du helst för att ta del av information och nyheter i allmänhet? (välj max 3)

Question Title

* 14. Vilka kanaler använder du främst för att ta del av information från Svenska Seglarförbundet? (välj max 3)

Question Title

* 15. Hur tror du att följande ändringar skulle påverka ditt intresse för att läsa tidningen Båtliv?

  Kraftigt minskat intresse Något minskat intresse Varken eller Något ökat intresse Mycket ökat intresse
Mer innehåll från Svenska Seglarförbundet
Inte längre några särskilda sidor för Svenska Seglarförbundet
Mindre reklam
Mer reportage och intervjuer från klubbar
Fler vackra foton
Färre sidor
Färre nummer per år

Question Title

* 16. Tidningen Båtliv är en medlemsförmån till den som är medlem i en båtklubb inom Båtunionen, eller engagerad som funktionär eller i styrelsen för en seglingsklubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.

Ange för dessa olika medlemsförmåner hur intressanta de är för ditt medlemskap och engagemang.

  Helt oviktig Ganska oviktig Varken eller Ganska viktig Mycket viktig
Prenumeration på tidningen Båtliv
Rabatterade priser på seglingsprodukter
Rabatterade priser på resor och boenden
Rabatterad båtförsäkring
Nyhetsbrev och tips via mail

Question Title

* 17. Vilken typ av innehåll och kommunikation skulle du vilja ha mer av från Svenska Seglarförbundet? (flera val möjligt)

Question Title

* 18. Övriga kommentarer och tips kring Svenska Seglarförbundets medverkan i tidningen Båtliv, samt andra kommunikationskanaler:

Tack för din medverkan! Dina svar kommer att vara anonyma. Om du har frågor eller synpunkter kring denna enkät är du välkommen att kontakta Svenska Seglarförbundet via ssf@ssf.se.

Klicka på knappen "Klar" nedan, för att avsluta och skicka in dina svar.

T