Funktionär O-Ringen Höga Kusten 2018

Kul att du vill vara med som funktionär under O-Ringen Höga Kusten 2018. O-Ringen kommer till Höga Kusten med Örnsköldsvik som arrangörsort vecka 28 - vecka 31 2018.

Det här är en intresseanmälan för att vara funktionär. Totalt kommer det att behövas mellan 1000 till 1300 funktionärer. Funktionärsuppdragen kommer att fördelas under våren 2018, då det kommer att vara en allmän funktionärsutbildning och en specifika utbildningar inom flera olika områden.
 
Vi frågor kontakta i första hand din klubbs funktionärsansvarig (för O-Ringen), och i andra hand mig.

Hälsningar
Anna-Lena Pessa, funktionärsansvarig
anna-lena.pessa@oringen.se 
070-2269130

Tidplan för funktionärer

Tidplan för funktionärer

T