Syftet med enkäten och bakgrundsdata

Syftet med enkäten är att se både hur mycket tid behandlingen tar men också mäta den tid som tas från annat pga sjukdomen. Den är tänkt att kunna tjäna både som stöd för dig att kunna räkna ut just den tid det tar för dig eller din familj, samt även som stöd för att synliggöra hur mycket tid personer med CF och deras familjer får ägna åt sjukdomen i snitt. Försök att vara så noggrann som möjligt när du skattar hur mycket tid varje del tar! 

Question Title

* 4. Står du/ditt barn på en Cftr-modulerare, d.v.s. Orkambi, Kaydeco eller Kaftrio sedan mer än tre månader?

T