Screen Reader Mode Icon

Hej och välkommen!

 
I vår förening jobbar vi tillsammans med Rädda Barnen för att skapa en trygg idrott. För att arbetet ska bli så bra som möjligt, vill vi veta vad du tycker om hur det fungerar i föreningen idag.
Tack för att du svarar på frågorna!

Question Title

* Jag är (om du har flera roller i föreningen, välj en av dem).  

T